Có 1 kết quả tìm kiếm cho "Impliedodds"

Poker cơ bản: Implied odds.

Bài trước chúng ta đã biết pot odds và odds cho ta biết mối liên quan giữa % chiến thắng của một ván bài và giá để mua ra những lá tiếp theo.
Vậy implied odds khác với pot odds ở điểm gì? Tại ...

Xem thêm >>
Thong ke